Katowice Discussions
Be part of the SAP Katowice group by commenting on discussions and starting your own. Share your thoughts, connect with other members, and build your network.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SAP Community Katowice II 2023

ewelinas
Participant

Cześć,

Spotkania SAP Community Katowice w II kwartale 2023 odbędą się w dniach:

27.04.2023 – link do zameldowania się na to spotkanie znajduje się tutaj 

25.05.2023 – link do zameldowania się na to spotkanie znajduje się  tutaj 

 

Serdecznie zapraszam stałych bywalców oraz wszystkich tych, którzy wcześniej nie mieli możliwości spotkać się z nami w pubie. Obecnie spotkania SAP Stammtisch Katowice odbywają się regularnie w każdy ostatni czwartek miesiąca. W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu planowana jest przerwa wakacyjna w spotkaniach, więc zobaczymy się ponownie w październiku.

Do zobaczenia!

 

SAP Community Katowice meetings in the 2nd quarter of 2023 will be held on:

27.04.2023 – the link to register for this meeting is here here 

25.05.2023 – the link to register for this meeting is here  here 

 

I invite regular visitors cordially as well as all those who have not had the opportunity to meet us in the pub before. Please be informed that currently SAP Stammtisch Katowice meetings are held every last Thursday of the month. There is a holiday break in our meetings in June, July, August and September, so we will see each other again in October.

See you!

1 REPLY 1

Ewelina
Active Participant

Cześć,

już w czwartek ostatni przed wakacjami SAP Stammtisch. W celu zarezerwowania odpowiedniej ilości miejsc w pubie, daj znać że będziesz: melduję się

Do zobaczenia!