Katowice Discussions
Be part of the SAP Katowice group by commenting on discussions and starting your own. Share your thoughts, connect with other members, and build your network.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nadchodzące wydarzenia od SAPa

ewelinas
Participant

Zobacz publikację SAP dotyczącą nadchodzących wydarzeń SAP (uwaga, nie ma tam tematycznych Live Sessions): SAP events from SAP

Możesz zapisać się tam, aby otrzymywać powiadomienia lub zarejestrować się, aby wziąć udział.

Dla mnie osobiście najbardziej interesujący jest SAP TechEd, w którym brałam wirtualny udział już 3 razy. Z lokalnych wydarzeń w naszej Grupy, to już za 4 tygodnie SAP Stammtisch Katowice: katowice-sap-stammtisch-27-03-2024

Do zobaczenia!

0 REPLIES 0