Technology Blogs by Members
Explore a vibrant mix of technical expertise, industry insights, and tech buzz in member blogs covering SAP products, technology, and events. Get in the mix!
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
petr_solberg
Active Contributor

   

             

Introduction

This is the very first grass roots SAP Community event in Czech Republic and with the

goal of bringing SAP professionals primarily from SAP Customers in the Czech Republic

closer together to share information and exchange experiences and ideas in a friendly

informal atmosphere.

The conference language will be (a little) English and (mainly) Czech.

The goal is to make SAP Inside Track Prague a twice yearly event, in summer time and

winter time.

Hopefully this might lead to growth in the SAP Inside Track ‘movement’ in the Czech Republic

and lead to other members of the Czech SAP Community organizing regional Inside Tracks in

other major Czech cities eg, Brno, Ostrava etc.

Date

Friday 7th June 2013

Registration - is now closed

Information:  http://www.meriis.cz/sapitpj2013/

Location

SAP Czech Republic have very kindly agreed to provide conference facilities at their new head

office in:

SAP ČR spol. s.r.o.

 

BBC BETA,

ulice Vyskočilova 4,

Praha 4.

Agenda

The agenda and focus of the event will be around interesting SAP technologies including not only:

   • Solution Manager

   • Hana Cloud Portal

   • Hana

   • Mobility

Agenda Overview

                   

Solution Manager Presentation Overview

 • Prezentuje: Luboš Kalina

  • Název prezentace: Change management – zkušenosti z praxe, zajímavosti a doporučení

   • Anotace:

SAP Solution Manager v.7.1 plně vyhovuje náročným požadavkům řízení změn v tak rozsáhlém

prostředí, jakým je ICT Ministerstva vnitra ČR. Implementace a provoz měly a mají své specifické

znaky.

Automatizace rutinních činností nebyla bezbolestná. Nové trendy např. v oblasti mobilních rozhraní

jsou pro nás dalšími výzvami.

 • Prezentuje: Jiří Zahradníček

  • Název prezentace: Buďte efektivní při testování v prostředí SAP

   • Anotace:

Zákazník: „Co budeme testovat?“.
Dodavatel: „Všechno“. Konverzace tohoto typu již není nutná pokud používáte SAP Solution Manager.
Testování „všeho“ vyžaduje enormní úsilí, je finančně náročné a výsledky nejsou adekvátní.
Často stejně není možné otestovat vše. Volba správné strategie a nástroje vyřeší neustálý

nedostatek  kapacit pro testování. Důsledné používání SOLMAN šetří peníze při testování. 

 • Prezentuje: Jiří Palát

  • Název prezentace: Řízení změn v SAP – od plánování po reporting

   • Anotace:

Provozní změna, malá změna, projekt. Vše s dopadem do prostředí SAP. Jak vývoj nových funkcí,

tak změna konfigurace. Požadavky přicházející z různých stran s různou prioritou s různým dopadem.
A vše je třeba řídit tak, aby nebyla ohrožena dostupnost a odezva produktivních systémů.
Nejlépe pak s vazbou na konkrétní systémy a konkrétní objekty. Teoreticky snadné, v praxi

komplikovanější, ale realizovatelné s podporou SAP Solution Manager.

SAP Hana Cloud Portal Presentation Overview

 • Presenter SAP Hana Cloud Portal Product  Manager, Thomas Hensel

  • Introduction

  • SAP HANA Cloud – Overview

  • SAP HANA Cloud Portal

    • Overview

    • Benefits

    • Scenarios / Use Cases

    • Demo / Showcases

    • Key Capabilities

    • Architecture Overview

  • Summary / Call for Action

  • Q&A

SAP and Mobility Presentation Overview

ČástiObsah
Základní prvky Mobilních řešení SAPobecný model mobilní architektury
Mobilní platforma SUP, Syclo - intro
Správa zařízení Afaria - intro
Mobilní aplikace intro k hotovým aplikacím
Předdefinované balíčky služeb pro Mobilituintro k RDS
RDS pro Mobilní platformu

hrubý obsah služby = instalace landscape,

konektivita na backend, security, vazba na

SolMan, konfigurace prostředí - admins,

monitoring, development, verifikace

RDS pro SAP Afaria hrubý obsah služby …
RDS pro Mobilní aplikace hrubý obsah služby …
Aspekty nasazení mobilní architekturyosobní/služební mobil, osobní/firemní data, dostupnost, …

Specifické vlastnosti

mobilních aplikací

široká škála zařízení (velikost, výkon, ...) ->

nutnost podpory nebo omezení

Variabilita řešení s ohledem

na stávající landscape

mobilní platforma umožňuje škálování, cloud;

je možné realizovat

konektivitu na různé systémy, různými kanály, …

Bezpečnost dat

nutno zajistit - k tomu pomáhá Afaria a existující

platforma, která se o některé věci automaticky stará

SAP Hana In Memory Database Presentation Overview

 • Prezentuje: Michal Bezak

    

  • Název prezentace: SAP Real-time Data Platform a dopad na súčasnú systémovú architektúru

   • Anotace:

SAP zjednotilo svoje riešenia z oblasti dátového managementu do SAP Real-time Data Platform,

ktorá je postavená na in-memory technológií SAP HANA a doplnená o technológiu Sybase.

Prezentácia vám predstaví jednotlivé časti SAP Real-time Data Platform, ich využitie v praxi a

zmeny, ktoré prináša do súčasnej architektúry systémov.

Cost

Access to the event is free-of-charge because SAP ČR have so kindly agreed to host the event

and provide (light) refreshments [ we'll be paying for our own lunches 🙂 ] and we are very grateful

to SAP ČR for this cooperation and support. 

After the event if enough people are interested the gathering can continue at a local pub at

attendees own cost.

SAP Press

                         

We would like to thank SAP Press for providing books to be raffled and discount codes for

SAP Press websit for attendees.

Contact

If you have any questions you can contact Jiří Zahradníček jiri.zahradnicek@meriis.cz and

Andy Silvey ajsilvey@gmail.com or alternatively leave feedback and questions in the replies to this blog.

 

Finally, we would like to thank everybody who has blogged with SAP Inside Track How-To guides, those blogs

have been gold for setting this up.

Looking forward to an interesting SAP Inside Track Prague, and on behalf of all of the members of the Team

involved in putting this together and our friends from SAP Czech Republic in Prague, especially,

    Mr Daniel Riegel

    Mr Jakub Cerny

    Ms Lucie Kalinova

all the best, and looking forward to see you on the 7th June,

Team SAP Inside Track Prague.

.

17 Comments
Labels in this area