Katowice Blog Posts
Share your expertise in blog posts, learn from others, and find the latest news and local community initiatives in Katowice and other cities in Poland.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Vitaliy-R
Developer Advocate
Developer Advocate
I am posting this on behalf of pekala, the organizer of this first SAP Community Silesia.
Hi!

I invite you to the first Stammtisch meeting of SAP Community Silesia on November 13 at 6 pm in Strefa Centralna (Square of the Silesian Sejm 2 in Katowice):

https://www.facebook.com/events/2509625335795271/

The meeting's aim is to gather people who want to have an impact on the topics of future Meetups and SITs related to SAP organised be SAP Community Silesia.

This is the first such kind of meetings for the SAP software lovers in Katowice. Let's create the SAP community through regular meetings, collective discussions and exchange of projects experiences. Let's sit at the table and just talk 🙂

 

Polish version:


Cześć!

13 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Strefie Centralnej w Katowicach zapraszam na pierwszy Stammtisch grupy SAP Community Silesia:

https://www.facebook.com/events/2509625335795271/

Spotkanie ma na celu zebranie osób, które chcą mieć wpływ na tematykę przyszłych Meetup'ów i SIT'ów związanych z tematyką SAP.

To chyba pierwsze tego typu spotkanie dla wszystkich miłośników oprogramowania SAP w Katowicach. Stwórzmy wspólnie społeczność SAP poprzez regularne spotkania, wspólne dyskusje i wymianę doświadczeń płynących z naszych projektów. Usiądźmy przy stole i porozmawiajmy,
zapraszam 🙂

-Ewelina
1 Comment