Wroclaw Blog Posts
Share your expertise on SAP and on-SAP topics, provide updates on local news and events, and learn from others via blogs posts in the Wroclaw community group.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
amigom
Explorer

Koło naukowe SAP-Port działa przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Koło powstało dla studentów, absolwentów szkoły. Podczas spotkań koła pokazujemy najnowsze rozwiązania wprowadzane przez SAP takie jak S/4 Hana dla logistyki. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie.

Uczestniczy koła mogą poznać jak skonfigurować w systemie SAP Plant czyli fabrykę, Storage Location czy gdzie w systemie konfigurujemy część jakościową - Quality Management bądź utrzymania ruchu - Plant Maintanance. Staramy się również pokazać najważniejsze ustawienia modułu planistycznego wraz z tworzeniem materiału.

BoMy i Routingi przestają być tajemnicą.

Jest też możliwość poznania podstaw języka programowania ABAP oraz czy warto być zwinnym w codziennej pracy – Agile i Scrum bez tajemnic.

Koło nadzoruje Sebastian Sobczyk. Prowadzący to Maciej Suder, Piotr Krawiec oraz inni praktycy SAPa.

Labels in this area