Katowice Discussions
Be part of the SAP Katowice group by commenting on discussions and starting your own. Share your thoughts, connect with other members, and build your network.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

What day is today?

ewelinas
Participant

Today we celebrated the Katowice Sock Day. Those who were (still are) on SAP Stammtisch know what's about... 🤣

Dziś obchodziliśmy Katowicki Dzień Skarpetki. Ci co byli (nadal są) na SAP Stammtisch wiedzą o co chodzi... 🤣

2 REPLIES 2

adamorlinski
Explorer

za wikipedia: 

element codziennego ubioru, zakładany na stopy. Zastąpiły powszechnie niegdyś używane onuce. Skarpetki są noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety w wielu kręgach kulturowych świata. W minimalistycznej wersji mają one kształt ludzkiej stopy, a przeważnie sięgają za kostki.

Materiał, z jakiego są wykonane, zależy między innymi od przeznaczenia skarpet.

adamorlinski_0-1666850970129.png

 

0 Kudos

Teraz już rozumiem Twoją fascynację skarpetami 😁 Co ciekawe, onuce są dalej w sprzedaży!