Katowice Discussions
Be part of the SAP Katowice group by commenting on discussions and starting your own. Share your thoughts, connect with other members, and build your network.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SAP Stammtisch Katowice I 2023

Ewelina
Active Participant

Spotkania SAP Community Katowice w I kwartale 2023 odbędą się w dniach:

26.01.2023 – link do zameldowania się na to spotkanie znajduje się tutaj 

23.02.2023 – link do zameldowania się na to spotkanie znajduje się  tutaj 

30.03.2023 – link do zameldowania się na to spotkanie znajduje się tutaj 

 

Serdecznie zapraszam stałych bywalców oraz wszystkich tych, którzy wcześniej nie mieli możliwości spotkać się z nami w pubie. Obecnie spotkania SAP Stammtisch Katowice odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca i najbliższe spotkanie, pierwsze w Nowym Roku, odbędzie się w czwartek 26 stycznia.

Do zobaczenia wkrótce!

 

SAP Community Katowice meetings in the first quarter of 2023 will be held on:

26.01.2023 - the link to register for this meeting is here: here 

23.02.2023 - the link to register for this meeting is here: here 

30.03.2023 - the link to register for this meeting is here: here 

I invite regular visitors cordially as well as all those who have not had the opportunity to meet us in the pub before. Please be informed that currently SAP Stammtisch Katowice meetings are held every last Thursday of the month and that the next meeting, which is the first our get-together in the New Year, will be held on Thursday, January 26.

See you soon!

1 REPLY 1

Ewelina
Active Participant
0 Kudos

Uwaga:

SAP Stammtisch 30.03.2023 odwołany. Następny SAP Stammtisch 27 kwietnia i zapisy tutaj: https://groups.community.sap.com/t5/sap-stammtisch/sap-stammtisch-katowice/ev-p/218839