Katowice Blog Posts
Share your expertise in blog posts, learn from others, and find the latest news and local community initiatives in Katowice and other cities in Poland.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Ewelina
Active Participant

On December 15, the SAP Community Katowice team had the opportunity to meet last time in 2022 at the pre-Christmas SAP Stammtisch. As usual, in the good company, we had the opportunity to talk about various topics around which we have spent the last month.

Beginning of next year, we're going to meet on the last Thursday of the month. It means that the next meeting will take place on January 26, 2023, see you soon!


15 grudnia ekipa SAP Community Katowice miała okazję spotkać się ostatni raz w 2022 roku na przedświątecznym SAP Stammtisch. Jak zwykle, w doborowym towarzystwie, mieliśmy okazję porozmawiać na rożne tematy wokół których minął nam ostatni miesiąc.

Od Nowego Roku postanowiliśmy spotykać się w ostatni czwartek miesiąca. Oznacza to, że następne spotkanie odbędzie się już 26 stycznia 2023 roku, do zobaczenia!

20221215_190917.jpg

3 Comments