Katowice Blog Posts
Share your expertise in blog posts, learn from others, and find the latest news and local community initiatives in Katowice and other cities in Poland.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ewelinas
Active Participant
718

1500x600_korekta.jpg

 

After a long break, the local community in Katowice is looking forward to meeting again.  

This time, let's change the approach and instead of spontaneous meetings, let's set a fixed day for SAP Stammtisch. You join when it suits you, because you know that we meet in a given place at the same time! 

Let's meet on the Katowice SAP Stammtisch that will be happened every last Wednesday of a month at 6 PM at Upojeni Pub in Katowice. As always, we will talk about what's new in the SAP world, about interesting SAP projects in the region, and what's new with ourselves. 

Please let us know each time if you will participate in Katowice SAP Stammtisch by clicking "I will attend" in the SAP Events Calendar each time (for the purpose of reserving a sufficient number of seats in the pub). 

Let’s see and & chat! 😀

 

Po długiej przerwie katowicka społeczność SAPa wraca do cyklicznych spotkań w Katowicach. 
Tym razem zmieńmy podejście i zamiast spontanicznych spotkań ustalmy stały dzień dla spotkań typu SAP Stammtisch. Dołączasz, wtedy kiedy Ci pasuje, bo wiesz, że spotykamy się w danym miejscu i o tym samym czasie! 

 
Spotkajmy się na katowickim SAP Stammtisch w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 18:00 w pubie Upojeni w Katowicach. Jak zawsze porozmawiamy o tym, co nowego w świecie SAP, o ciekawych projektach SAP w regionie oraz o tym, co nowego u nas. 

 
Każdorazowo prośba o poinformowanie o tym, czy będziesz uczestniczyć w katowickim SAP Stammtisch, klikając „I will attend” w kalendarzu SAP Events (w celu zarezerwowania odpowiedniej liczby miejsc w pubie). 
Do zobaczenia! 😀

1 Comment
Anna_Lis
Explorer

Great news! 

I'm already looking forward to the next meeting 🙂