Additional Blogs by Members
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Former Member

Διατηρήστε την ευελιξία σας με ευθυγραμμισμένες διαδικασίες Budgeting, Planning & Consolidation.


Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η επιβίωση και η επιτυχία μιας εταιρείας συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου των επιχειρηματικών πληροφοριών που συνδέονται με την απόδοση. Η σαφής εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της απόδοσης είναι ζήτημα ουσιαστικό και κρίσιμο για την τωρινή και τη μελλοντική λειτουργία ενός οργανισμού.

Παρά το γεγονός ότι το επιχειρηματικό σκηνικό αλλάζει ραγδαία, οι περισσότεροι οργανισμοί εξακολουθούν να:

  • Βασίζονται σε ανακριβή δεδομένα και reports για την κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου
  • Χάνουν χρόνο στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε φύλλα excel
  • Αντιμετωπίζουν πρoβλήματα στην κατάρτιση, τεκμηρίωση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους

Στην πραγματικότητα έρευνες έχουν δείξει ότι «οργανισμοί που πετυχαίνουν μεγαλύτερη κερδοφορία και καλύτερη επιχειρηματική απόδοση είναι δύο φορές πιθανότερο να βασίζονται σε συγκεκριμένη λύση λογισμικού για planning & forecasting» και «σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις που είναι ηγέτιδες στον κλάδο τους έχουν αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες του προϋπολογισμού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια»[1].

Η λύση SAP Business Planning & Consolidation αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με τη μέτρηση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής απόδοσης και την ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας του οργανισμού.

Πρόκειται για μια ενοποιημένη λύση λογισμικού με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας μέσω excel ή web (100% ενοποίηση με τα εργαλεία του Microsoft Office) και ελάχιστη έως καθόλου διαχείριση από το ΙΤ που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία πετυχαίνοντας:

  • Εύκολη διασύνδεση με SAP και non-SAP συστήματα
  • Ακρίβεια στη διαχείριση των διαδικασιών planning and consolidation
  • Καλύτερη παρακολούθηση εσόδων, εξόδων, επενδύσεων, ρευστότητας και κερδοφορίας
  • Γρήγορη ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς
  • Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων κατά την έκδοση των αναφορών
  • Αυξημένη παραγωγικότητα με χρήση αυτοματισμών (spreads, distributions, weighting)
  • Ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους

Επίσης, για τη διαχείριση των διαδικασιών planning and consolidation υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις γρήγορης εγκατάστασης (SAP Rapid Deployment Solutions). Με.προεγκατεστημένο λογισμικό και να έχετε άμεσα αποτελέσματα στον οργανισμό σας και αυτό μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες με προκαθορισμένο κόστος. Δείτε περισσότερα


[1] “How best-in-Class plan, Budget and Forecast in Today’s Dynamic World” by Aberdeen Group, February 2010